Tue ihmisoikeustyötä!

Yhdistyksen tavoitteena on edistää sitä, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Yhdistys kokoaa ja jakaa tietoa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun moninaisuudesta, sekä auttaa ja tukee lesboja, homoja, biseksuaaleja, transihmisiä jaintersukupuolisia. Yhdistys pyrkii kitkemään erilaisiin seksuaalisiin suuntautumisiin, sukupuoliidentiteetteihin ja sukupuolen ilmaisuihin kohdistuviaennakkoluuloja. Tavoitteena on poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta ja saattaa ihmiset yhteiskunnan ja lainsäädännön edessä tasavertaisiksi seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoliidentiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Yhdistys toimiinäihin tavoitteisiin pyrkivien henkilöiden yhdyssiteenä.